Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Planeringsbidrag Kompetenscentrum inom Hållbar industri

Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka uppbyggnad av en excellent forsknings- och innovationsmiljö relevanta för Vinnovas område Hållbar industri. Vi riktar oss därför till en grupp aktörer med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö och som önskar förbereda sig för nya, internationellt konkurrenskraftiga Kompetenscentrum.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt där deltagande parter har en gemensam vision och en strategisk idé – för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö som bidrar till en hållbar industri. Stödberättigande aktiviteter innefattar förberedelser för att kunna utveckla och driva ett konkurrenskraftigt kompetenscentrum. Planeringsprojektet ska resultera i en ansökan till Kompetenscentrumutlysningen 2023.

Vem kan söka?

Konstellationer med minst tre svenska parter varav minst ett svenskt företag med tillverkning i Sverige. Huvudsökande (koordinator) ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut som ansöker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1,5 miljoner SEK kan sökas per projekt och projekttiden är mellan 6 – 14 månader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig

  + 46 8473 31 85

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Carl Ridder

  Handläggare

  +46 8 473 31 64

  Anders Marén

  Handläggare

  +46 8 473 31 88

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-02782

  Statistik för sidan