Kompetenscentrum:

Kompetenscentrum 2020

Stänger om 21 dagar

I det här erbjudandet finansierar vi kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi måste vara huvudsökande.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

treklover2

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. De söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet som medsökande.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova planerar att bevilja max 8 stycken kompetenscentrum. År 1 kan man erhålla max 4 miljoner kronor och år 2-5 max 8 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 18 apr 2018
  Öppnar för ansökan
  18 apr 2018
 • 28 maj 2018
  28 maj 2018 kl 10:00
 • 8 jan 2019
  Ansök senast kl 14:00
  8 jan 2019 kl 14:00
 • Informationsmöten

  Ett antal informationsmöten kommer att hållas på universitet och högskolor under perioden 25 april till 31 maj.

  • Lund 25 april
  • Göteborg 8 maj
  • Uppsala 16 maj
  • Karlstad 17 maj
  • Luleå 24 maj
  • Örebro 24 maj
  • Stockholm 28 maj (webbsänt möte hos Vinnova)
  • Umeå 31 maj

  Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med utlysningen inom Kompetenscentrumprogrammet är att skapa internationellt konkurrenskraftiga forskningscentrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

  Forskargrupper hos svenska universitet, högskolor och institut bedriver internationellt framstående forskning inom många områden. Genom denna utlysning vill Vinnova ge de starkaste miljöerna möjligheten att vidareutveckla sin vetenskapliga excellens och relevans, och ge möjlighet till att skapa behovsmotiverade hållbara innovationer med internationell potential.

  Vinnova ser också att ett centrum kan ge de akademiska parterna en ökad möjlighet att rekrytera seniora och juniora forskare för att stärka forskningsområdet och på sikt öka attraktivitet för nationella och internationella forskningsmedel.

  Innovationer uppstår ofta i ett samspel mellan olika parter: till exempel företag, underleverantörer, kunder, forskningsinstitut, universitet och högskolor. För att ett samspel mellan olika parter ska uppstå krävs det att det finns en tillit mellan dem, vilket erfarenhetsmässigt uppstår vid ett långvarigt samarbete. Programmets långsiktiga stöd är därför en viktig del i att uppnå programmets syfte.

  Passar erbjudandet er?

  Utlysningen riktar sig till en grupp aktörer med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en forskningsmiljö baserad på excellent forskning. Erbjudandet är för alla typer av forskningsområden som kan visa att den kunskap som utvecklas i miljön ska nyttiggöras i näringsliv och samhälle.

  Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

  • Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som skickas ut, den får inte överskrida 25 sidor med 12 punkters text. Huvudrubrikerna ska följas strikt.
  • Koordinatorn måste vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut .
  • Avsiktsförklaringar ska finnas från samtliga deltagande parter i ansökan och ska vara skrivna i den mallen som skickats ut.
  • Den koordinerade partnern ska ha en avsiktsförklaring undertecknad av ledaren för organisationen (en specifik mall). I den ska det tydligt framgå hur ansökan passar in i organisationens övergripande strategi.
  • Ansökan ska innehålla en budget där universitet/högskola/institut och näringsliv/offentlig sektor var för sig minst medfinansierar med motsvarande belopp som söks från Vinnova.
  • Centrumets parter är juridiska personer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Göran Persson

  Kvalitetsansvarig

  46 8 473 31 32

  goran.persson@vinnova.se

  Mårten Berg

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 97

  marten.berg@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00145