Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Nya batterier från återvunnet material

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd 97000
Bidrag från Vinnova 3 846 680 kronor
Projektets löptid maj 2021 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Metalliska material för det elektrifierade samhället

Syfte och mål

Målet är att undersöka hur bra nya battericeller tillverkade från återvunna batterier kan bli. Batterier från Volvos hybrid- och elbilar kommer Northvolt att plocka isär, mala ner och separera ut metaller från med hydrometallurgiska återvinningsmetoder. Sedan kommer man att tillverka nya battericeller. Dessa kommer att analyseras av Chalmers och Uppsala universitet med deras kunskaper om återvinningsmetoder respektive avancerad cellanalys. Slutligen kommer cellerna att testas och utvärderas i Volvos batterilabb, med specifikt fokus på hur de åldras efter långvarig upprepad cykling.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är ökad kunskap om huruvida celler tillverkade från återvunna, åldrade batterier har några specifika föroreningar som påverkar deras struktur eller egenskaper. Specifikt kommer dessa egenskaper att undersökas vid lång tids laddning och urladdning. Denna kunskap kan komma att användas för att förbättra återvinningsmetoderna i laboratorieskala.

Planerat upplägg och genomförande

- I Northvolts återvinningsprocesser utvinns metallsalter av Li, Co, Mn och Ni från Volvos batteripack och moduler. Kemisk analys av sammansättning och renhet på dessa metallsalter. - Tillverkning av nya battericeller från det återvunna materialet. - Materialkaraktärisering av celler från återvunnet material, och hur dessa skiljer sig från celler gjorda av nytt material. - Utvärdering av dessa celler genom att ladda/ladda ur dem i laboratoriemiljö under 6-12 månader. Jämförelse av hur dessa återvunna battericeller åldras jämfört med celler tillverkade från nya råvaror.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juli 2021

Diarienummer 2021-01017

Statistik för sidan