Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier inom stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Här listar vi ansökningstillfällen inom programmet.

Central del i Sveriges näringsliv

Metallindustrins långa erfarenhet av att etablera nischmarknader gör att man idag är en central och växande del i Sveriges näringsliv. Genom att möta de växande kraven på hållbara lösningar skapar metallindustrin tillväxt inom nyckelbranscher som transport, energiutvinning, energigenerering, byggnation samt tillverkningsindustrin. Metallindustrin är också en viktig del i utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Öppna ansökningstillfällen

7 dagar kvar
Stänger om 7 dagar

Metalliska material för det elektrifierade samhället

Stänger om 7 dagar

Syftet med denna utlysning är att initiera och finansiera genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på material som underlättar och påskyndar elektrifieringen av samhället.

3 månader kvar
Stänger om 3 månader

Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1

Stänger om 3 månader

Detta är utlysning nummer 16 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” är den första av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt. Utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2. Genomförbarhetsstudie i Steg 1 kommer inte att vara ett krav för att ansöka i utlysningen gällande Steg 2.

Läs mer om programmet

Kontakt

Anders Marén

Handläggare

+46 8 473 31 88

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 18 augusti 2020

Metalliska material: Programövergripande utlysning

Stängde 18 augusti 2020

För projekt som har potential att bidra till programmet men som tidigare inte har kunnat erbjudas möjlighet till finansiering.

Stängd
Stängde 15 augusti 2019

Metalliska material: Programövergripande utlysning 2019

Stängde 15 augusti 2019

Har ni ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material?

Stängd
Stängde 4 juni 2019

Metalliska material: Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Stängde 4 juni 2019

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material.

Stängd
Stängde 20 september 2018

Metalliska material

Stängde 20 september 2018

För projekt inom området metalliska material som inte passat in i de strategiska innovationsprogrammets senaste utlysningar.

Stängd
Stängde 5 juni 2018

Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri

Stängde 5 juni 2018

Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och kostnadsbesparingar

Stängd
Stängde 28 februari 2018

Metalliska material: Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Stängde 28 februari 2018

Finansiering för projekt inom additiv tillverkning för metalliska material. Projektet ska bidra till att additiv tillverkning av metall utvecklas till en industrialiserad process, som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Stängd
Stängde 28 februari 2018

Metalliska material: Framtidens kompetensförsörjning

Stängde 28 februari 2018

Erbjudandet riktar sig till organisationer som kan ta fram nya kunskaper och metoder för att stärka metallindustrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning.

Stängd
Stängde 20 april 2017

Metalliska material: Studier för genomförbarhet

Stängde 20 april 2017

Det andra steget i trestegsprocessen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft".

Ansök senast 20 april

Senast uppdaterad 15 januari 2021

Sidansvarig: Anders Maren

Diarienummer 2014-00628

Statistik för sidan