Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier inom stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Här listar vi ansökningstillfällen inom programmet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Metalliska material - Programövergripande utlysning 2021
Stängde 30 september 2021

Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets eventuella tidigare utlysningar under innevarande år. Utlysningen återkommer en gång per år. Detta är utlysning nummer 17 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Stängd
Hållbar metallindustri - Kompetensförsörjning
Stängde 16 september 2021

Den här utlysningen gäller bidrag till genomförande av insatser som stärker svensk metallindustris sociala hållbarhet. Finansieringen förväntas bidra till att svensk metall- och verkstadsindustri kan rekrytera och utveckla rätt kompetens och erbjuda en stimulerande, ändamålsenlig och säker arbetsmiljö. Detta är utlysning nummer 18 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Stängd
Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1
Stängde 15 april 2021

Detta är utlysning nummer 16 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” är den första av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt. Utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2. Genomförbarhetsstudie i Steg 1 kommer inte att vara ett krav för att ansöka i utlysningen gällande Steg 2.

Stängd
Metalliska material för det elektrifierade samhället
Stängde 28 januari 2021

Syftet med denna utlysning är att initiera och finansiera genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på material som underlättar och påskyndar elektrifieringen av samhället.

Stängd
Metalliska material: Programövergripande utlysning
Stängde 18 augusti 2020

För projekt som har potential att bidra till programmet men som tidigare inte har kunnat erbjudas möjlighet till finansiering.

Stängd
Metalliska material: Programövergripande utlysning 2019
Stängde 15 augusti 2019

Har ni ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material?

Stängd
Metalliska material: Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv
Stängde 4 juni 2019

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material.

Stängd
Metalliska material
Stängde 20 september 2018

För projekt inom området metalliska material som inte passat in i de strategiska innovationsprogrammets senaste utlysningar.

Stängd
Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri
Stängde 5 juni 2018

Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och kostnadsbesparingar

Stängd
Metalliska material: Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material
Stängde 28 februari 2018

Finansiering för projekt inom additiv tillverkning för metalliska material. Projektet ska bidra till att additiv tillverkning av metall utvecklas till en industrialiserad process, som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Stängd
Metalliska material: Framtidens kompetensförsörjning
Stängde 28 februari 2018

Erbjudandet riktar sig till organisationer som kan ta fram nya kunskaper och metoder för att stärka metallindustrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning.

Stängd
Metalliska material: Studier för genomförbarhet
Stängde 20 april 2017

Det andra steget i trestegsprocessen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft".

Ansök senast 20 april

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Metalliska materials webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 15 september 2021

Sidansvarig: Anders Maren

Diarienummer 2014-00628

Statistik för sidan