Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier inom stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Här listar vi ansökningstillfällen inom programmet.

Tidigare ansökningstillfällen

Hållbar metallindustri: Materialförsörjning
Stängde 15 mars 2022

För forsknings- och innovationsprojekt som stärker industrins förmåga i utvecklingen mot ett hållbart samhälle

Metalliska material - Programövergripande utlysning 2021
Stängde 30 september 2021

Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets eventuella tidigare utlysningar under innevarande år. Utlysningen återkommer en gång per år. Detta är utlysning nummer 17 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Språngbräda till framtidens metalliska material - Steg 1
Stängde 15 april 2021

Detta är utlysning nummer 16 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” är den första av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt. Utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2. Genomförbarhetsstudie i Steg 1 kommer inte att vara ett krav för att ansöka i utlysningen gällande Steg 2.

Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri
Stängde 5 juni 2018

Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och kostnadsbesparingar

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Metalliska materials webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Sidansvarig: Anders Maren

Diarienummer 2014-00628

Statistik för sidan