Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri

Stängde 5 juni 2018

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri. Detta är utlysning nummer 10 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material – våren 2018

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till en resurs- och kostnadseffektiv metallindustri.

treklover2

Vem kan söka?

Aktörsgrupper med företag och forskningsutförare (t.ex. forskningsinstitut, universitet och högskolor) eller andra juridiska personer som kan bidra till att utlysningens mål nås.
Aktörsgruppen måste bestå av minst två företag.

Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men inte söka stöd för sina kostnader.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ingen övre gräns är satt för sökt bidrag per projekt.
Det belopp som söks får dock utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
Totalt finns 24 miljoner kronor avsatt till utlysningen.

Viktiga datum

 • 15 feb 2018
  Öppnar för ansökan
  15 feb 2018
 • 5 jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  5 jun 2018 kl 14:00
 • 25 okt 2018
  Beslut meddelas
  25 okt 2018
 • 1 nov 2018
  Projekt får starta
  1 nov 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom denna utlysning vill det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri.

  Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att utveckla nya processer, metoder eller verktyg för ökad resurs- och kostnadseffektivtet. Det inkluderar också frågeställningar avseende standardisering av relevans för metallindustrin.

  Utlysningen är specifikt riktad mot ett urval av uttalade resultatmål inom det strategiska innovationsprogrammet, vilka beskrivs i detalj i Utlysningstexten.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 (0)8 473 31 89

  maria.ohman@vinnova.se

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  gert.nilson@jernkontoret.se

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  anna.ponzio@jernkontoret.se

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  anders.maren@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Kvalitetsförbättring i stränggjutning av stål genom utvecklingen av övervaknings- och rådgivningssystem Swerim AB 5 286 000 kr Pågående 2018-02650
  Ny matarteknologi för resurs- och kostnadseffektiv järn- och stålgjutning Swerea SWECAST AB 1 260 000 kr Pågående 2018-02669
  Undvikande av sprickbildning under stränggjutning av duplexa rostfria stål Swerim AB 4 000 000 kr Pågående 2018-02667
  Kontroll av metallurgiska processer med indirekta mätningar och maskininlärning (MetMaskin) Swerim AB 4 707 000 kr Pågående 2018-02666
  Styrning av kvävehalt vid framställning av rostfritt stål KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 345 000 kr Pågående 2018-02663
  Robusta processer för värmning och valsning genom kontroll av oxidation Swerim AB 3 045 000 kr Pågående 2018-02660
  Optimering av götgjutningsprocessen genom minimering av makrosegringar och porositet/ OPTGÖT Swerim AB 3 000 000 kr Pågående 2018-02651
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05475