Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri. Detta är utlysning nummer 10 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material – våren 2018

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till en resurs- och kostnadseffektiv metallindustri.

Vem kan söka?

Aktörsgrupper med företag och forskningsutförare (t.ex. forskningsinstitut, universitet och högskolor) eller andra juridiska personer som kan bidra till att utlysningens mål nås.
Aktörsgruppen måste bestå av minst två företag.

Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men inte söka stöd för sina kostnader.

Hur mycket kan ni söka?

Ingen övre gräns är satt för sökt bidrag per projekt.
Det belopp som söks får dock utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
Totalt finns 24 miljoner kronor avsatt till utlysningen.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom denna utlysning vill det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri.

  Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att utveckla nya processer, metoder eller verktyg för ökad resurs- och kostnadseffektivtet. Det inkluderar också frågeställningar avseende standardisering av relevans för metallindustrin.

  Utlysningen är specifikt riktad mot ett urval av uttalade resultatmål inom det strategiska innovationsprogrammet, vilka beskrivs i detalj i Utlysningstexten.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  + 46 (0)8 473 31 89

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-05475

  Statistik för sidan