Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grön kalcinering

Diarienummer
Koordinator Northvolt AB
Bidrag från Vinnova 278 421 kronor
Projektets löptid mars 2021 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning
Ansökningsomgång Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

Syfte och mål

Vi har dragit slutsatsen att det kommer att vara omöjligt att uppnå de mål som har satts upp upp för projektet Grön Kalcinering, vilket är anledningen till varför projektet avslutas innan målen har uppnåtts. Detta beror på det förändrade engagemanget bland viktiga projektpartners. Däremot var det primära målet med projektet att bidra till omställningen till en fossilfri produktion av kritiska råvaror, vilket är något som Northvolt kontinuerligt arbetar mot.

Resultat och förväntade effekter

Då spodumenkoncentraten endast behandlats med konventionell uppvärmning med varierande processparametrar kunde inte några slutsatser dras om hur metoden för värmetillförsel påverkar det kalcinerade materialet. Projektet nådde inte den punkt där de elektriska värmeelementen implementerades eller testades, och tyvärr finns därför inga resultat från det.

Upplägg och genomförande

Under början av detta projekt utfördes materialkarakterisering och preliminära kalcinerings-tester gjordes av Metso Outotec som skulle ligga till grund för efterföljande testning. LTU genomförde provberedning och karakterisering av spodumenekoncentrat i syfte att förstå effekten från den valda uppvärmningsmetoden under kalcinering samt egenskaperna hos det kalcinerade materialet. Den elektriska värmelösningen skulle implementeras och testas ett viktigt steg mot en fossilfri industri. Projektet nådde dock aldrig detta stadium.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2023

Diarienummer 2020-04485

Statistik för sidan