Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM

Sveriges gruv och leverantörssektor ligger i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet inom prospektering, utvinning och vidare förädling. Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning (STRIM) stärker konkurrenskraften för svensk gruvnäring.

Programmets mål

Programmets mål är att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv och metallutvinnande industrins konkurrenskraft. Bland de främsta insatserna för visionens uppfyllande står nya tekniska landvinningar och innovationsprojekt inom nio identifierade fokusområden.

Öppna ansökningstillfällen

15 dagar kvar
Stänger om 15 dagar

STRIM 2019: Hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri

Stänger om 15 dagar

Finansiering av kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som underlättar för hållbar gruv- och metallutvinning.

Läs mer om programmet

Kontakt

Jenny Greberg

Programchef

0920-49 28 40

Susanne Gylesjö

Handläggare

+46 8 473 31 87

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 7 november 2018

Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - 2018

Stängde 7 november 2018

Med denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan.

Stängd
Stängde 7 december 2017

Utmaningar inom gruv- och metallutvinningsindustrin - STRIM

Stängde 7 december 2017

FInansiering av projekt eller studier inom de utmaningar gruv- och metallutvinningsindustrin står för.

Stängd
Stängde 30 mars 2017

Gruv- och metallutvinning

Stängde 30 mars 2017

Stärker den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft, exempelvis inom nya tekniska landvinningar.

Ansök senast 30 mars 2017

Stängd
Stängde 10 mars 2015

Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Stängd
Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Senast uppdaterad 13 september 2019 Sidansvarig: Susanne Gylesjö Statistik för sidan Diarienummer 2014-00633