Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiv och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinnigsindustrin

I denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan för hållbar gruvdrift och metallutvinning. För att accelerera omställningen till en hållbar industri kommer utlysningen ge utrymme till fler större projekt än tidigare.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I utlysningen kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt inom gruv- och metallutvinning

Vem kan söka?

Förstudie kan sökas av en part om industriell och/eller samhällelig relevans styrks av avsiktsförklaring från företag/icke-forskningsaktör. Fullskaliga projekt och pilot- och demoprojekt kan sökas med minst tre aktörer varav minst en forskningsaktör

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är ca 45 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kronor sökas, med 75 procent stödnivå och för ett fullskaligt projekt eller pilot- och demoprojekt max 15 miljoner, med 50 procent stödnivå

Viktiga datum

 • Informationsmöten om utlysningen

  Följande datum erbjuds informationsmöten om utlysningen. 

  • Onsdag 26 maj, 8.30-9.30
  • Torsdag 3 juni, 15.30-16.30
  • Tisdag 17 augusti 8.30-09.30
  • Måndag 13 september, 15-16

  Anmäl dig på Swedish Mining Innovations webbplats  

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lawrence Hooey

  Swedish Mining Innovations kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  + 46 920 49 36 65

  Rebecca Hollertz

  Utlysningsansvarig Vinnova

  +46 8 473 30 76

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 57

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01819

  Statistik för sidan