Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkra hållbar metall- och mineralförsörjning

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar för globala samhällsutmaningar. I denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, full-skaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i forsknings- och innovationsagendan för hållbar gruv-drift och metallutvinning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I utlysningen kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt inom gruv- och metallutvinning

Vem kan söka?

Förstudie kan sökas av minst två parter. Fullskaliga projekt och pilot- och demoprojekt kan sökas med minst tre aktörer varav minst en forskningsaktör och minst två andra relevanta organi-sationer som inte är forskningsorganisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är ca 24 miljoner kronor. För förstudier kan max 650 000 kronor sökas, med 75 procent stödnivå och för ett fullskaligt projekt eller pilot- och demoprojekt max 10 miljoner, med 50 procent stödnivå

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus Westrin

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 51

  Helena Claesson

  Administratör

  +46 8 473 31 57

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00878

  Statistik för sidan