Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Strategiska innovationsprogram: Samarbete för hållbar innovation

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

Introduktionsfilmen om programmen

Programmen utvärderas

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år. Huvudsyftet med den första utvärderingen av ett program är att utvärdera etableringsfasen samt att få insikt om programmets styrkor och förbättringspotential.

Den andra utvärderingen genomförs när programmet har varit verksamt i sex år. Den utvärderingen är mer omfattande och fokuserar på hur programmet har nått uppställda mål, och identifierar resultat och tidiga effekter av de projekt som finansierats.

Alla genomförda sexårsutvärderingar publiceras på Vinnovas webbplats.

Sök finansiering inom de strategiska innovationsprogrammen

Frågor?

Har du övergripande frågor om satsningen Strategiska innovationsprogram, kontakta gärna någon av oss. 

Claes de Serves

Handläggare

+46 8 473 32 21

Senast uppdaterad 14 december 2022

Sidansvarig: Peter Åslund

Statistik för sidan