Strategiska innovationsprogram: Samarbete för hållbar innovation

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

De strategiska innovationsprogrammen

Programmen utvärderas

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år. Huvudsyftet med den första utvärderingen av ett program är att utvärdera etableringsfasen samt att få insikt om programmets styrkor och förbättringspotential.

Den andra utvärderingen genomförs när programmet har varit verksamt i sex år. Den utvärderingen är mer omfattande och fokuserar på hur programmet har nått uppställda mål, och identifierar resultat och tidiga effekter av de projekt som finansierats.

Alla genomförda sexårsutvärderingar publiceras på Vinnovas webbplats.

Sök finansiering inom de strategiska innovationsprogrammen

Frågor?

Har du övergripande frågor om satsningen Strategiska innovationsprogram, kontakta gärna någon av oss. 

Peter Åslund

Handläggare

+46 8 473 30 49

Susanne Gylesjö

Handläggare

+46 8 473 31 87

Senast uppdaterad 27 januari 2021

Sidansvarig: Peter Åslund

Statistik för sidan