Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet Viable Cities

Bokomslag Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet Viable Cities
Utgiven
2024-februari
Serienummer
Vinnova Rapport VR 2023:15
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Författare
Mikaela Almerud, Tomas Åström, Sebastian Eriksson Berggren, Amanda Bengtsson Jallow, Vera Stafström, Catharina Palm – Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold – Technopolis Ltd
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
144

Den här rapporten avser sexårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Sammanfattningsvis visar rapporten att Viable Cities är ett väl fungerande program med en ambitiös ansats. Programmet verkar inom ett mycket betydelsefullt område, samlar aktörer och får dem att jobba mot samma mål vilket bidrar till kraftsamling på olika nivåer. Viable Cities arbetar också framgångsrikt med att främja kunskapsutbyte mellan aktörerna.

Utvärderingen genomfördes under 2023. Syftet med utvärderingen är att påvisa resultat och tidig effekt som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret att utveckla och förbättra programmet på bästa sätt.

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har nu Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat alla 17 strategiska innovationsprogram (SIP) efter sex års verksamhet.

Senast uppdaterad 13 februari 2024

Statistik för sidan