Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metautvärdering av andra omgången strategiska innovationsprogram efter sex år

Bokomslag Metautvärdering av andra omgången strategiska innovationsprogram efter sex år
Utgiven
2020-december
Serienummer
VR 2020:19
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Författare
Tomas Åström ‒ Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden, Erik Arnold ‒ Technopolis Ltd och Josefine Olsson ‒ Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
ISBN
ISSN
Antal sidor
146

Den här rapporten avser metautvärderingen av de andra omgången strategiska innovationsprogram som har utvärderats efter sex år. Sammanfattningsvis visar rapporten att programmen har lyckats mycket bra med att successivt åstadkomma nationell kraftsamling och mobilisering, såväl över traditionella branschgränser som längs värdekedjor. Programmen har bidragit till förnyelse genom att engagera aktörer utan tidigare erfarenhet av FoI. Programmen har därtill identifierat och åtgärdat systemrelaterade brister, vilket kan vara deras viktigaste systemrelaterade effekt. Sammantaget har programmen påtagligt förnyat respektive område.

Syftet med denna metautvärdering är att sammanfatta vilka slags resultat och effekter som de sex programmen har genererat och förväntas generera, samt att sammanfatta erfarenheter av deras genomförande som grund för en fortsatt utveckling av SIP-instrumentet. De sex utvärderingarna och denna metautvärdering genomfördes under perioden januari–december 2020.

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den andra generationens strategiska innovationsprogram (SIP). De sex program som startade under 2014 har nu genomgått en sexårsutvärdering.

Ta del av de sex delrapporterna

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan