Utgiven
2020-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2020:15
Serie
Vinnova rapport
ISBN
ISSN
Antal sidor
138
Författare
Mikaela Almerud, Josefine Olsson, Jonatan Ryd, Tomas Åström, Sebastian Eriksson Berggren, Sam Kuritzén
Pris
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden - Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold ‒ Technopolis Ltd
Diarienummer
2018-02397
Ämne
Hälsa, Ledning och organisering, Forsknings- och innovationsmiljöer

Den här rapporten avser sexårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Sammanfattningsvis visar rapporten att Swelife överlag är ett fungerande program som på ett föredömligt sätt har åstadkommit koordinering och samverkan mellan aktörer inom life science-sektorn. Programmet har gjort avtryck inom flera områden där insatser inte tidigare har genomförts.

Utvärderingen genomfördes under perioden januari till november 2020. Syftet med utvärderingen är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret att utveckla och förbättra programmet på bästa sätt.

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den andra generationens strategiska innovationsprogram (SIP). De sex program som startade under 2014 har nu genomgått en sexårsutvärdering.

 

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2653 kB)

Senast uppdaterad 16 december 2020

Statistik för sidan