Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Bokomslag Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Utgiven
2020-december
Serienummer
VR 2020:16
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Författare
Jonas Niki Hugosson, Erik Cederberg och Angelina Mattsson ‒ Sweco Society, Tomas Åström, Sebastian Eriksson Berggren, Sam Kuritzén, Josefine Olsson ‒ Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold ‒ Technopolis Ltd
ISBN
ISSN
Antal sidor
139

Den här rapporten avser sexårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Sammanfattningsvis visar rapporten att Smartare Elektroniksystem överlag är ett välfungerande program som samlar och synliggör en viktig bransch. Programmet fokuserar på teknik och områden som är viktiga möjliggörare för stora delar av svensk industri, och potentialen för teknikspridning mellan branscher är stor.

Utvärderingen genomfördes under perioden januari till november 2020. Syftet med utvärderingen är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret att utveckla och förbättra programmet på bästa sätt.

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den andra generationens strategiska innovationsprogram (SIP). De sex program som startade under 2014 har nu genomgått en sexårsutvärdering.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan