Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Bokomslag Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet BioInnovation
Utgiven
2020-december
Serienummer
VR 2020:13
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Författare
Jolanda van Rooijen, Mårten Viberg, Sebastian Eriksson Berggren, Tomas Åström, Sam Kuritzén, Josefine Olsson ‒ Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold ‒ Technopolis Ltd
ISBN
ISSN
Antal sidor
135

Den här rapporten avser sexårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Sammanfattningsvis visar rapporten att BioInnovation är ett väl fungerande program med strategisk utveckling och ledning samt med ändamålsenlig inriktning.

Utvärderingen genomfördes under perioden januari till november 2020. Syftet med utvärderingen är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret att utveckla och förbättra programmet på bästa sätt.

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den andra generationens strategiska innovationsprogram (SIP). De sex program som startade under 2014 har nu genomgått en sexårsutvärdering.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan