Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram - slutsatser

Slutsatser från fem utvärderingar 2022

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram - slutsatser
Utgiven
2022-december
Serienummer
VR 2022:10
Utgivare
Vinnova
Författare
Tobias Fridholm och Mona Hallström Hjorth, Sweco
ISBN
978-91-987944-4-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
15

Den här rapporten sammanfattar nioårsutvärderingarna av de fem första strategiska innovationsprogrammen: LIGHTer, Metalliska material, Processindustriell IT och Automation (PiiA), Produktion2030 och Swedish Mining Innovation. Rapporten pekar bland annat på att programmen bidrar med betydande mervärden, och att deltagarna stärker sin innovationsförmåga i aktuella sakområden. Därtill bidrar programmen till att styra utveckling i rätt riktning, genom att vara attraktiva plattformar för dialog om strategiska frågor.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

2022 har de fem första strategiska innovationsprogrammen varit verksamma i nio år, och genomgått sin nioårsutvärdering. I denna utvärderingsomgång har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swedish Mining Innovation

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Produktion2030

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Processindustriell IT och Automation

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metalliska material

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: LIGHTer.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metodrapport 2022

Senast uppdaterad 16 december 2022

Statistik för sidan