Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metalliska material

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metalliska material

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metalliska material

Visa mer information (ankarlänk)

Den här rapporten avser nioårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Den övergripande slutsatsen är att Metalliska material är välorganiserat och bedriver ändamålsenliga insatser grundade i strategiska behovsanalyser. Programmet har en god struktur och gedigen uppföljning, och har axlat rollen som nationell kraftsamlande aktör och samverkansplattform.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

2022 har de fem första strategiska innovationsprogrammen varit verksamma i nio år, och genomgått sin nioårsutvärdering. I denna utvärderingsomgång har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Utgiven
2022-december
Serienummer
VR 2022:11
Utgivare
Vinnova
Författare
Mona Hallström Hjorth och Erik Cederberg, Sweco
ISBN
978-91-987944-5-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
87

Senast uppdaterad 16 december 2022

Statistik för sidan