Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swedish Mining Innovation

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swedish Mining Innovation
Utgiven
2022-december
Serienummer
VR 2022:15
Utgivare
Vinnova
Författare
Helen Andréasson och Erik Cederberg, Sweco
ISBN
978-91-987944-9-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
99

Den här rapporten avser nioårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation. De övergripande slutsatserna är att programmet använder sina resurser klokt och strategiskt, tar sig an samtliga SIP-instrumentets övergripande effektmål och bidrar med viktiga resultat inom processutveckling, energieffektivisering, digitalisering och hållbarhet.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

2022 har de fem första strategiska innovationsprogrammen varit verksamma i nio år, och genomgått sin nioårsutvärdering. I denna utvärderingsomgång har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Senast uppdaterad 16 december 2022

Statistik för sidan