Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Processindustriell IT och Automation

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Processindustriell IT och Automation
Utgiven
2022-december
Serienummer
VR 2022:14
Utgivare
Vinnova
Författare
Jonas Niki Hugosson och Linnea Gustavsson, Sweco
ISBN
978-91-987944-8-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
90

Den här rapporten avser nioårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA). Den övergripande slutsatsen är att PiiA är ett välfungerande program som har goda förutsättningar att bidra till effekter i linje med programmålen. Programmet har genom sin uttalade inriktning på ”IndTech” (sedan 2020) stärkt och aktualiserat sin profil utifrån omvärldsförändringar och målgruppernas behov.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

2022 har de fem första strategiska innovationsprogrammen varit verksamma i nio år, och genomgått sin nioårsutvärdering. I denna utvärderingsomgång har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Senast uppdaterad 16 december 2022

Statistik för sidan