Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram - slutsatser

Slutsatser från fem utvärderingar 2022

Book cover Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram - slutsatser
Published
2022-December
Series number
VR 2022:10
Publisher
Vinnova
Author
Tobias Fridholm och Mona Hallström Hjorth, Sweco
ISBN
978-91-987944-4-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
15

Den här rapporten sammanfattar nioårsutvärderingarna av de fem första strategiska innovationsprogrammen: LIGHTer, Metalliska material, Processindustriell IT och Automation (PiiA), Produktion2030 och Swedish Mining Innovation. Rapporten pekar bland annat på att programmen bidrar med betydande mervärden, och att deltagarna stärker sin innovationsförmåga i aktuella sakområden. Därtill bidrar programmen till att styra utveckling i rätt riktning, genom att vara attraktiva plattformar för dialog om strategiska frågor.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

2022 har de fem första strategiska innovationsprogrammen varit verksamma i nio år, och genomgått sin nioårsutvärdering. I denna utvärderingsomgång har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swedish Mining Innovation

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Produktion2030

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Processindustriell IT och Automation

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metalliska material

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: LIGHTer.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metodrapport 2022

Last updated 16 December 2022

Page statistics