Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Kom igång med en väl beprövad process för att utveckla eller förbättra era tjänster (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)

Innovationsguiden ger stöd för att utveckla välfärden genom användardriven innovation och tjänstedesign.

webbplatsen Innovationsguiden finns en guide och metodstöd för att på egen hand gå igenom en tjänstedesignprocess, steg-för-steg.

Last updated 19 April 2023

Page statistics