Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterades 2017

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2017.

Bidra till utveckling av en modell för kommersialisering av tillgångar i företag

Vi ska bidra till utveckling av en modell för innovation och samverkan för att kommersialisera tillgångar i företag. Modellen ska stödja start av nya företag genom en utvärderings- och förädlingsprocess för industrikoncept och tillgångar som redan finns i etablerade företag. Uppdraget ska genomföras i samverkan med regeringens Life science-samordnare.

Uppdraget utförs av Gunnar Sandberg och Karin Eriksson och ska slutredovisas senast 31 december 2017.

Läs uppdraget
Läs slutrapporten

Genomföra insatser som en del inom regeringens samverkansprogram för innovation

Vi ska genomföra insatser inom ramen för regeringens samverkansprogram. Insatserna ska främja innovation och användning av resultat genom samverkan mellan forskning, näringsliv och andra relevanta aktörer.

Uppdraget utfördes av Joakim Appelquist och slutredovisades 31 mars 2017.

Läs uppdraget
Läs slutrapporten

Planera och arrangera en konferens kring smart industri i samarbete med OECD

Vi planerade och genomförde en konferens samt kringaktiviteter i anslutning till OECD-projektet "The Next Production Revolution". Ämnet är smart industri och konferensen var en slutkonferens för projektet.

Uppdraget genomfördes av Göran Marklund och slutredovisas 31 mars 2017.

Läs uppdraget
Läs slutrapporten

 

Last updated 8 January 2024

Page statistics