Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: LIGHTer.

Book cover Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: LIGHTer.
Published
2022-December
Series number
VR 2022:12
Publisher
Vinnova
Author
Torbjörn Fängström och Julia Grosse, Sweco
ISBN
978-91-987944-6-5
ISSN
1650-3104
Number of pages
87

Den här rapporten avser nioårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer. Sammanfattningsvis visar rapporten att LIGHTer är ett välstrukturerat och välskött program som har skapat möjligheter för branscher och vetenskapsområden att mötas över traditionella gränser. Vidare har programmet bidragit till att utveckla ett område (lättvikt), både genom projekt och utbildningsinsatser, som är centralt för hållbar utveckling.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

2022 har de fem första strategiska innovationsprogrammen varit verksamma i nio år, och genomgått sin nioårsutvärdering. I denna utvärderingsomgång har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Last updated 16 December 2022

Page statistics