Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Slutsatser från sex utvärderingar 2023

Här laddar du ner PDF för slutsatsrapporten. De sex separata nioårsutvärderingarna och metodrapporten hittar du längre ner på denna webbsida.

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Slutsatser från sex utvärderingar 2023
Utgiven
2023-december
Serienummer
VR 2023:24
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Tobias Fridholm och Mona Hallström Hjorth, Sweco
ISBN
978-91-89905-01-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
19

Den här rapporten sammanfattar nioårsutvärderingarna av sex strategiska innovationsprogram: BioInnovation, Innovair, IoT Sverige, SIO Grafen, Smartare elektroniksystem och Swelife. Utvärderingen visar resultat för deltagare i form av ökad samverkan, kompetensutveckling, ökad innovationsförmåga, men även projektresultat såsom utveckling av demonstratorer. Programmen har också bidragit med viktiga kvalitativa mervärden, som programmens roll som plattformar och koordinerande aktörer inom sina insatsområden. Alla program har gjort insatser som förmodligen inget annat offentligt innovationsprogram hade kunnat göra.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Under 2023 har sex strategiska innovationsprogram genomgått sin nioårsutvärdering. I dessa utvärderingar har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Samtliga sex nioårsutvärderingar 2023

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: BioInnovation

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Innovair

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: IoT Sverige

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: SIO Grafen

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Smartare elektroniksystem

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swelife

Metodrapport 2023

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Metodrapport 2023

Senast uppdaterad 11 december 2023

Statistik för sidan