Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Smartare elektroniksystem

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Smartare elektroniksystem
Utgiven
2023-december
Serienummer
VR 2023:22
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Bo Sandberg och Elinor Nissbrandt, Sweco
ISBN
978-91-987942-5-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
79

Den här rapporten avser nioårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. De övergripande slutsatserna är att programmet är välskött, välfungerande samt bidrar till SIP-instrumentets övergripande effektmål och viktiga resultat i form av kunskapsuppbyggnad, internationaliseringsarbete och värdekedjearbete. Programmets värdekedjeperspektiv har lett till väldefinierade prioriteringar och stödmekanismer i genomförandet, vilket har skapat goda förutsättningar för innovation i nära samarbete med företag.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Under 2023 har sex strategiska innovationsprogram genomgått sin nioårsutvärdering. I dessa utvärderingar har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Senast uppdaterad 8 januari 2024

Statistik för sidan