Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swelife

Bokomslag Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram: Swelife
Utgiven
2023-december
Serienummer
VR 2023:23
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Mats Alentun och Elinor Nissbrandt, Sweco
ISBN
978-91-89905-00-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
102

Den här rapporten avser nioårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Den övergripande slutsatsen är att Swelife är ett välstrukturerat och välskött program som har lyckats mobilisera ett stort antal företag, lärosäten och offentliga organisationer. Särskilt viktiga resultat handlar om att ha ökat samarbetsförmågan mellan sektorns aktörer, att prototyper och demonstratorer har utvecklats och att lärosätena har mer industrirelevant FoI-inriktning. Sedan starten har Swelife etablerat sig som en koordinerande kraft, fri från olika sektorsintressen.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Under 2023 har sex strategiska innovationsprogram genomgått sin nioårsutvärdering. I dessa utvärderingar har en särskild tyngdpunkt legat på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Utvärderarna har också följt upp handlingsplaner från sexårsutvärderingen och lämnat rekommendationer inför programmens fjärde och sista treårsetapp.

Likvärdighet och oberoende har varit två ledstjärnor i utvärderingsprocessen. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Sweco Sverige AB för att genomföra nioårsutvärderingarna. Innehållet, slutsatserna och rekommendationerna i denna rapport är deras.

Senast uppdaterad 11 december 2023

Statistik för sidan