Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Meta-utvärdering av Sveriges strategiska innovationsprogram

"Meta-evaluation of the Swedish Strategic Innovation Programmes"

Bokomslag Meta-utvärdering av Sveriges strategiska innovationsprogram

Meta-utvärdering av Sveriges strategiska innovationsprogram

Visa mer information (ankarlänk)

Längre sammanfattning av rapporten

Denna rapport presenterar policylärdomar från de 17 sexårsutvärderingar som har genomförts av strategiska innovationsprogram (SIPar). Rapporten studerar programmens resultat, dels i termer av innovation och konkurrenskraft, dels genom ett ramverk inspirerat av forskningslitteraturen om sociotekniska omställningar, för att bedöma hur SIP-instrumentet skulle kunna modifieras för att bättre möta samhällsutmaningar och systeminnovation.

Den övergripande slutsatsen är att SIP-instrumentet har visat sig effektivt som ett teknikprogram för att bygga nationell kapacitet och konkurrenskraft. Med vissa förändringar kommer det sannolikt att vara effektivt även för att möta samhällsutmaningar genom att bidra till sociotekniska omställningar. Instrumentet behöver dock användas i en bredare policy- och instrumentmix som tillgodoser behoven från alla tre generationer av forsknings- och innovationspolitik – grundforskning, teknisk utveckling och innovation, samt omställningar eller systeminnovation.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco utvärderat alla 17 strategiska innovationsprogram (SIP) efter sex års verksamhet. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Denna meta-utvärdering genomfördes under 2023.

Rapporten finns i en fullständig version och som en längre sammanfattning.

Seminarium

Den 25 april presenterades rapportens slutsatser och rekommendationer av utvärderarna Erik Arnold och Tomas Åström, Technopolis Group.

 

 

Utgiven
2024-februari
Serienummer
Vinnova Rapport VR 2023:16 / Vinnova Rapport VR 2023:17
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Författare
Tomas Åström – Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden, Erik Arnold – Technopolis Ltd
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
113

Senast uppdaterad 30 april 2024

Statistik för sidan