Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FraViVo - Framtidens Välfärdsteknik med Internet of Things

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - SAMHÄLLSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Bidrag från Vinnova 3 487 568 kronor
Projektets löptid februari 2021 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Syftet är att med hjälp av sensordata och AI detektera trender som kan relateras till hälsorisker, effekter av pågående behandling/insats eller ge svar på specifika frågeställningar som måste utredas innan behandling/insats. Mål; - visa att levnadsdata (digital mätning av levnads- och beteendemönster över tid) och nyttjande av AI har potential att bland annat detektera trender över tid och bidra till att identifiera hälsorisker på individnivå. - ha utvärderat hur IoT kan användas för att upptäcka och följa sjukdomsutvecklingen för några definierade diagnoser

Förväntade effekter och resultat

IoT-enheter för den detektering som krävs kommer att ha utvärderats i verkliga boenden med personer som deltar. Breddinförandet i projektet kommer att visa på de prestandakrav som ställs på IKT-arkitekturen för en ytterligare uppskalning som krävs för den demografiska utvecklingen. Systemet ska kunna användas av samtliga vårdgivare i vårdkedjan. Kunskap om hur en distribuerad ML-metod kallad ”Federated Learning” (FL) kan tillämpas för att aggregera kunskapen från personer med liknande sjukdomsförlopp.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds operativt genom Skellefteå kommuns projektkontor. Ledningen av projektet följer Skellefteå kommuns projektmodell, inklusive system för ekonomisk uppföljning och rapportering. Projektplanen är uppdelad i 7 delprojekt (arbetspaket, WP) som leds av olika partners baserat på deras kompetens och innehåll i respektive WP. Arbetet börjar med en behovsanalys som ligger till grund för följande arbete med datamodell, teknikacceptans, infrastruktur och arbetssätt. Projektledning och utvärdering/resultatspridning löper under hela projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2022

Diarienummer 2020-04096

Statistik för sidan