Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Internet of Things Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda internet i saker. Fokus ligger på att lösa samhällsutmaningar. Detta sker i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare. Här nedan listar vi aktuella erbjudanden inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet.

Bild: News Øresund, Thea Wiborg

Uppkopplade enheter skapar ökat välstånd

Sakernas internet är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. 

Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020.

Våra mål

Visionen för det strategiska innovationsprogrammet Internet of things Sverige är att offentlig sektor och svensk industri ska bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

Målen är att:

  • Sverige ska öka sin användning av Internet of things så att den globala konkurrenskraften ökar.
  • Sverige ska vara en ledande nation inom utvalda branscher inom Internet of things, till exempel hälsa, välbefinnande och sport.
  • Sverige ska effektivt utnyttja innovation, forskning, tillämpad forskning och prototyper för att utveckla produkter och tjänster med Internet of things.
  • Sverige ska utveckla, fokusera och samordna sin verksamhet inom Internet of things till förmån för användare.

Läs mer på webbplatsen Internet of things

På webbplatsen för Internet of things Sverige finns all information om programmet, parter, utlysningar och aktuella händelser.

Webbplatsen Internet of things Sverige

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 september 2020

IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv i en sammankopplad värld

Stängde 30 september 2020

För idéer om hur IoT kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT.

Stängd
Stängde 13 mars 2018

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Stängde 13 mars 2018

Finansiering av projekt där sakernas internet används för att lösa de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting.

Kontakt

Joanna Franzén

Handläggare

+46 8 473 30 54

Jin Moen

Programchef

Senast uppdaterad 4 november 2020

Sidansvarig: Joanna Franzen

Diarienummer 2014-04033

Statistik för sidan