Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT för innovativ samhällsnytta - genomförandeprojekt 2023

Detta erbjudande riktar sig till kommuner och regioner som i samverkan med andra aktörer vill ta ett större steg och vidareutveckla eller implementera innovativa lösningar för ”sakernas internet” (IoT) – i syfte att skapa värde i offentlig sektor. IoT-lösningen ska kunna visa potential för både nationell och internationell skalning och spridning. Projektets resultat och lärdomar ska bidra till att fler kommuner och regioner i Sverige ökar sin förmåga att använda och införa IoT-lösningar. IoT-lösningarna ska tillämpas inom något av behovsområdena för utlysningen: Jämlik hälsa, Trygga offentliga miljöer eller Snabbare klimatomställning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Anpassning och storskalad testning av IoT-lösningar i verkliga miljöer. Vidareutveckling av IoT-lösningar inför implementering. Implementering av IoT-lösningar eller IoT-datadrivna arbetssätt. Utvärdering av implementering och/eller följeforskning.

Vem kan söka?

Kommuner och regioner i samverkan med minst ett företag eller en forsknings- och innovationsaktör.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 4 000 000 kronor, dock högst 50% av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Marcus Nyberg

  Utlysningsansvarig - Vinnova

  +46 8 473 32 53

  Jonny Paulsson

  Handläggare

  +46 8 473 32 42

  Eva Nyström

  Administratör

  +46 8 473 31 21

  Anette Persson Stache

  utlysningsansvarig, IoT Sverige

  +18-471 18 20

  Catrin Ditz

  Programchef, IoT Sverige

  +18-471 70 21

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-01054

  Statistik för sidan