Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova har beslutat att inte finansiera några projekt i utlysningen Civilsamhällets lösningar för ett resilient samhälle - klimatanpassning och social resiliens.

Bakgrunden till beslutet är att Vinnova behöver anpassa verksamheten till minskade anslag enligt regeringens budgetproposition för 2024. 54 projekt hade ansökt i utlysningen. Projekten skulle pågå under 2024 och 2025. Med anledning av Vinnovas minskade budget för finansiering de kommande åren väljer vi att inte finansiera några projekt i utlysningen. - Det här är viktiga projekt. När vi prioriterar mellan insatser de kommande åren med minskad budget behöver vi dock fokusera på regeringsuppdrag, EU-samarbeten och redan pågående insatser. Då hamnar tyvärr den här insatsen utanför listan, säger Jonas Brändström som är verksledningens företrädare i området Hållbara samhällen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att, i tvärsektoriell samverkan, utveckla och testa civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för klimatanpassning och social resiliens. Lösningarna ska skapa förutsättningar för implementering och nyttiggörande för att främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan sektorer.

Vem kan söka?

Utlysning är öppen för en bredd av aktörer, ett krav är att minst en civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) ingår som projektpart och vi välkomnar projekt där civilsamhällesorganisationer tar rollen som koordinator.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag upp till 2,0 miljoner kronor per projekt med en projektlängd på maximalt 30 månader. Vinnovas bidrag kan uppgå till högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Vanliga frågor och svar

  Här hittar du svar på vanliga frågor som rör utlysningen. Hittar du inte det du söker är du välkommen på ett av våra informationstillfällen eller så går det bra att maila utlysningsansvariga.

  Frågor och svar - guide för sökande

  Presentation från informationsmöte 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Yusra Imsheiel

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 42

  Lars Friberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 09

  Åsa Finth

  Administratör

  +46 8 473 31 04

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-00675

  Statistik för sidan