Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Insatser för civilsamhällets transformation

Här kan du se våra kommande och öppna utlysningar inom området.

Tidigare ansökningstillfällen

Vinnova har beslutat att inte finansiera några projekt i utlysningen Civilsamhällets lösningar för ett resilient samhälle - klimatanpassning och social resiliens.
Stängde 20 juni 2023

Stöd för att utveckla och testa civilsamhällets innovativa lösningar för klimatanpassning och social resiliens.

Civilsamhällets lösningar för klimatomställning
Stängde 6 april 2022

Stöd till samverkansprojekt mellan civilsamhället och andra sektorer som har potential att accelerera klimatomställning

Tillsammans mot gemensamma mål
Stängde 31 januari 2022

En lärinsats för att organisationer från civilsamhället ska kunna stärka sin innovationsförmåga.

Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle
Stängde 15 juni 2021

Med utlysningen vill vi ge utrymme för civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling.

Senast uppdaterad 5 maj 2023

Diarienummer 2021-01023

Statistik för sidan