Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt 2022

Denna utlysning riktar sig till kommuner och regioner (behovsägare) som i samverkan med andra aktörer, vill utveckla och testa innovativa IoT-lösningar som bidrar till nytta och skapar värde i offentlig sektor. IoT-lösningen ska kunna visa på potential för nationell skalning och spridning. IoT-lösningarna ska tillämpas inom ett av de tre tematiska behovsområdena för utlysningen: Jämlik hälsa, Trygga offentliga miljöer eller Snabbare klimatomställning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av innovativa IoT-lösningar för offentlig sektors verksamhet. Kartlägg-ning av legala och/eller kommersiella förutsättningar för införande. Utveckling av nya arbetsmetoder hos behovsägaren anpassade för IoT-baserade lösningar.

Vem kan söka?

Kommuner och regioner i samverkan med minst ett företag eller minst en forsknings- och innovationsaktör.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 000 000 kronor, dock högst 50% av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eva Nyström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 21

  Jin Moen

  Utlysningsansvarig för IoT Sverige

  +18-471 72 70

  Marcus Nyberg

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 32 53

  Jonny Paulsson

  Handläggare Vinnova

  +46 8 473 32 42

  Olle Bergdahl

  Programchef för IoT Sverige

  + 018 471 59 87

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-01457

  Statistik för sidan