Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet:

IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Stängde 30 september 2020

I det här erbjudande söker vi dig som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förberedelseprojekt för offentliga organisationer som vill komma igång med IoT. Prototyputvecklingsprojekt med målet att testa IoT-idéer i offentlig sektor. Genomförandeprojekt för att skala IoT-lösningar i offentlig sektor

Vem kan söka?

Offentliga aktörer i samverkan med företag, civilsamhället, akademi, institut och innovationsaktörer. För förberedelseprojekt är det tillräckligt med en offentlig aktör, men samverkan med företag uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Förberedelseprojekt: max 300 000 kronor. Prototyputvecklingsprojekt: max 2 000 000 kronor. Genomförandeprojekt: max 5 000 000 kronor i bidrag per projekt. Minst 50 procents egenfinansiering krävs. Utlysningens budget är 34 mkr.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda sakernas internet (Internet of Things, IoT) för att bidra till dessa mål:

  • Ett mer behovsanpassat och inkluderande samhälle för alla
  • En mer kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar välfärd
  • Ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft

  Vi uppmuntrar särskilt innovationsprojekt inom dessa områden.

  • Skola och utbildning
  • Demokrati och integration
  • Hälsa, vård och omsorg där samarbete sker mellan sektorer (det vill säga mellan kommunal och regional, eller mellan offentlig och privat sektor) eller mellan flera offentliga aktörer (flera kommuner eller regioner tillsammans)

  Även projekt inom andra behovsområden kan beviljas.

  Vi uppmuntrar sökande från offentliga aktörer i samverkan med företag, civilsamhället, akademi, institut och innovationsaktörer. För förberedelseprojekt är det tillräckligt med en offentlig aktör, men samverkan med företag uppmuntras.

  Projekt som ni kan söka bidrag för

  Förberedelseprojekt har som mål att offentliga organisationer ska komma igång med IoT. Förväntade resultat kan vara allt från strategier och handlingsplaner, till tester och proof-of-concept på IoT-lösningar. Maximalt stöd vi kan ge till ett projekt är 300 000 kronor, och projektet får inte pågå längre än 10 månader.

  Prototyputvecklingsprojekt har som mål att testa IoT-idéer i offentlig sektor. Förväntade resultat kan vara nya lösningar och prototyper, men också nya processer, affärsmodeller edyl för IoT-lösningar. Maximalt stöd vi kan ge till ett projekt är 2 miljoner kronor, och projektet får inte pågå längre än 24 månader.

  Genomförandeprojekt har som mål att skala IoT-lösningar i offentlig sektor. Förväntade resultat kan vara anpassning eller vidareutveckling av egna eller andras prototyper, storskalig testning, eller underlag för upphandling och införande. Maximalt stöd vi kan ge till ett projekt är 5 miljoner kronor, och projektet får inte pågå längre än 24 månader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Till IoT:s utlysningssida

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jin Moen

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  018-471 72 70

  Thomas Bergendorff

  Kontaktperson angående Vinnovas bedömningsprocess samt juridiska och administarativa frågor

  08-473 30 07

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  08-473 31 32

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-00195

  Statistik för sidan