FACTORY AND PROCESS DESIGN FOR LARGE SCALE BATTERY MANUFACTURING

Diarienummer 2016-05319
Koordinator NorthVolt AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

SGF Energi strävar efter att uppföra en batterifabrik i industriell skala baserad på en globalt unik tillverkningsprocess / system. Produktionssystemet kännetecknas särskilt av en i princip helt vertikalt integrerad värdekedja. Genom projektet förväntas SGF Energy ha etablerat en teknisk och organisatorisk plattform för utformning, planering och genomförande av fabrikslayout och produktionsprocesser som möjliggör mycket kostnadseffektiv produktion. Detta kommer att baseras på simulering av helt nya produktionsmodeller och processer i industriell skala.

Förväntade effekter och resultat

Processmodell (flödesschema och viktiga processparametrar) Ett första utkast av modell för kvalitetskontroll Produktionssystemsmodell Offertförfrågningar för utrustning och sourcing-beslut Detaljerade konstruktionsritningar Fabriksmodell, inkl. materialflöde inom anläggningen och ett referensscenario för inkommande logistik Genomförande och utveckling av tillverkningskontroll Fastställande av Key Performance Indicators Val och genomförande av förbättringsmetoder och verktyg

Planerat upplägg och genomförande

SGFs produktionsmodell bygger på två huvuddrag som gör oss unika i batteritillverkningssammanhang. 1. Den (i princip) helt vertikalt integrerade försörjningskedjan 2. ´The Foundry model´, som är ett nytt koncept inom batteritillverkning som möjliggör för våra kunder att utnyttja vårt produktionssystem för sin egen batteriteknik. Projektet genomförs inom ramen för följande fyra huvudarbetsflöden, 1) Design av tillverkningsprocess, 2) Val av maskiner och kapacitet per linje, 3) fabrikslayout, materialflöde och transport 4) Prototypprocess, utvärdering och lärande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.