Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Trolly Truck System for fossil free underground mining

Diarienummer
Koordinator Boliden Mineral AB
Bidrag från Vinnova 10 794 750 kronor
Projektets löptid juni 2021 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Utlysningar inom området Hållbar Industri
Ansökningsomgång Uppskalning för en hållbar industri

Syfte och mål

Projektet avser att demonstrera ett el-trolly truck system anpassat för underjordgruvor.

Förväntade effekter och resultat

Gruvor och utvinningen av mineraler är viktig för den hållbara omställningen. Elektrifieringen av gruvor krävs för att göra utvinningen hållbar. Ett el-trolly system är en viktig komponent för att batteridrivna fordon ska kunna konkurrera med diesel fordon för långa och tunga transporter. Projektet kommer att demonstrera en fungerande lösning vilket möjliggör kommersialisering och uppskaling till fullskaleanläggningar och därmed reducering av CO2 utsläpp, minskat behov av ventilation i gruvor samt en förbättrad arbetsmiljö

Planerat upplägg och genomförande

Ett el-trolly system, bestående av en elektrisk infrastruktur och ett batteridrivet fordon med pantograf, kommer att utvecklas och valideras i relevant miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juli 2021

Diarienummer 2021-01890

Statistik för sidan