Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utlysningar inom området Hållbar Industri

Utlysningar inom området Hållbar Industri

Öppna ansökningstillfällen

6
Framtidens attraktiva livsmiljöer genom socialt hållbar industri
Stänger om 6 veckor

Stöd till metoder för hur industrier och samhällen kan samverka för sociala värden i företags- och industrietableringar

Tidigare ansökningstillfällen

Uppskalning för en hållbar industri 2023
Stängde 28 mars 2023

Erbjudandet syftar till att utveckla svensk hållbar industri.

Uppskalning för en hållbar industri
Stängde 21 april 2022

För teknikprojekt som utvecklar processer och affärsmodeller och skapar förutsättningar för nyttiggörande av resultaten.

Uppskalning för en hållbar industri
Stängde 15 april 2021

I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i tidiga utvecklingsskeden, men kan växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. I den här utlysningen efterfrågas projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som bidrar till en klimatneutral och hållbar industri.
 

Senast uppdaterad 19 juni 2024

Diarienummer 2020-04820

Statistik för sidan