Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppskalning för en hållbar industri 2023

Detta är en utlysning inom Vinnovas område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att utveckla och validera teknik, metoder, processer, affärsmodeller i större skala samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete, där hela ekosystem och värdekedjor/värdenätverk omfattas.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 70 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 40 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anders Marén

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 88

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-03802

  Statistik för sidan