Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Gröna Kontakter

Diarienummer
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2021 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång Förberedelseprojekt SIO Grafen - uppväxling av grafeninnovationer

Syfte och mål

Värdekedjan kartlades och flera (nya)partners identifierades. Partners roller och hur/var GMT passar in i värdekedjan klargjordes. Vi fick en bra bild av vad alla aktörer/partners vill åstadkomma samt marknadens framtida behov. Behovet av industri relevant data samt hur vi kunde lösa och dela framtida IP sågs som viktiga punkter, och strategier togs fram. Möjliga projektpartners tillfrågades och det framkom då tydligt att denna typ av DEMO projekt inte var aktuellt för alla. Utan det bestämdes att i stället kommer processerna fortsätta på andra sätt.

Resultat och förväntade effekter

Värdekedjan för Ag/Gr kompositer kartlades: (i) affärsroller för nyckelpartnerna; definierades och säkerställdes att alla partners hade samsyn (ii) ökad datagenerering; löses genom att alla bidrar enligt sin kompetens enl. industriella standarder (iii) IP-området; behovet av strategier i linje med varje partners kartlades (iv) partner för ett komplett utbud; flertalet olika intresseägare samt partners kartlades Detta har skapat en grund för GMT att kunna etablera partnerskap inom området och vi är nu i en mycket bättre position nu för att forma framtiden för dessa material.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades av GMT med existerande projekt och partners i åtanke. Efter dialog med dem, samt några nya partners kunde vi få en klarare bild av värdekedjan, förstå motiven samt lägga upp möjliga vägar framåt. Det framgick att inte alla hade samsyn om i vilken form fortsatta utveckling skulle bedrivas så vi beslutade att inte gå vidare i Vinnovafinansierad form. En slutsats av detta är att förberedelse projektet var nödvändigt för att komma fram till den insikten, och samtidigt gav den oss mycket bättre kontakter, flera möjliga partners och olika alternativa vägar framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2022

Diarienummer 2021-03149

Statistik för sidan