Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Det strategiska innovationsprogrammet SIO grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri. Med det här erbjudandet vill vi medverka till att etablera grafen inom svensk industri. Satsningen ska också stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden.

Nytt material kan lösa samhällsutmaningar

Grafen är ett nytt material som spås kunna lösa flera av de stora samhällsutmaningarna så som hälsa, ren och effektiv energi samt smarta och miljövänliga transporter. Exempel på användningsområden är nya lättviktsmaterial med unika elektriska och termiska egenskaper, nya energiöverförings- och lagringsmöjligheter, gas- och biosensorer och nya förpackningsmaterial.

Vårt mål

Målet är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen. Det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen medverkar till att etablera grafen inom svensk industri, stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden, genom exempelvis utlysningar.

Läs mer om programmet

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar

Stänger om 5 veckor

Finansierar samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 3 mars 2020

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar

Stängde 3 mars 2020

I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Stängd
Stängde 19 mars 2019

Grafen: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019

Stängde 19 mars 2019

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Stängd
Stängde 5 september 2018

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar - hösten 2018

Stängde 5 september 2018

Finansierar industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

Stängd
Stängde 13 mars 2018

SIO Grafen: Kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018

Stängde 13 mars 2018

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för grafenbaserade lösningar som förbättrar materialegenskaper och funktion.

Stängd
Stängde 29 augusti 2017

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Stängde 29 augusti 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till projekt som kan visa hur man genom grafen kan förbättra produkter och tillämpas kommersiellt.

Stängd
Stängde 5 maj 2017

SIO Grafen: Lättviktslösningar med Grafen

Stängde 5 maj 2017

Lättviktslösningar med Grafen

Stängd
Stängde 23 februari 2016

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Stängde 23 februari 2016

Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Kontakt

Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef för SIO Grafen

+46 70 147 83 97

Rebecca Hollertz

Handläggare

+46 8 473 30 76

Senast uppdaterad 5 maj 2020

Sidansvarig: Rebecca Hollertz

Diarienummer 2014-04030

Statistik för sidan