Strategiska innovationsprogrammet för grafen

Det strategiska innovationsprogrammet Grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri. Med det här erbjudandet vill vi medverka till att etablera grafen inom svensk industri. Satsningen ska också stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden.

Nytt material kan lösa samhällsutmaningar

Grafen är ett nytt material som spås kunna lösa flera av de stora samhällsutmaningarna så som hälsa, ren och effektiv energi samt smarta och miljövänliga transporter. Exempel på användningsområden är nya lättviktsmaterial med unika elektriska och termiska egenskaper, nya energiöverförings- och lagringsmöjligheter, gas- och biosensorer och nya förpackningsmaterial.

Vårt mål

Målet är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen. Det strategiska innovationsprogrammet Grafen medverkar till att etablera grafen inom svensk industri, stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden, genom exempelvis utlysningar.

Läs mer om programmet

Öppna ansökningstillfällen

3 månader kvar
Stänger om 3 månader

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019

Stänger om 3 månader

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 september 2018

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar - hösten 2018

Stängde 5 september 2018

Finansierar industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

Stängd
Stängde 13 mars 2018

SIO Grafen: Kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018

Stängde 13 mars 2018

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för grafenbaserade lösningar som förbättrar materialegenskaper och funktion.

Stängd
Stängde 29 augusti 2017

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Stängde 29 augusti 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till projekt som kan visa hur man genom grafen kan förbättra produkter och tillämpas kommersiellt.

Stängd
Stängde 5 maj 2017

SIO Grafen: Lättviktslösningar med Grafen -projektöverföring från gemensam utlysning

Stängde 5 maj 2017

Lättviktslösningar med Grafen - två av tre beviljade projekt inom gemensam utlysning med SIP Lättvikt som överförts från ursprunglig AO inom SIP Lättvikt

Stängd
Stängde 21 februari 2017

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar, våren 2017

Stängde 21 februari 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till företag som genom samverkan med andra vill öka sin kännedom om vad grafen kan ge för fördelar inom sitt produktområde. Projekt som finansieras ska öka teknikmognaden och avse demonstratorer för kommersiella tillämpningar som ges förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial. I detta erbjudande finansierar vi FoI-projekt och genomförbarhetstudier.

Stängd
Stängde 23 augusti 2016

SIO Grafen: Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt - sommar 2016

Stängde 23 augusti 2016

SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommar 2016

Stängd
Stängde 23 februari 2016

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Stängde 23 februari 2016

Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Stängd
Stängde 10 mars 2015

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Stängde 10 mars 2015

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Stängd
Stängde 22 september 2014

SIO Grafen: Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Kontakt

Helena Theander

Programchef för SIO Grafen

+46 709 28 40 74

helena.theander@cit.chalmers.se

Maria Öhman

Handläggare

+46 8 473 31 89

maria.ohman@vinnova.se

Senast uppdaterad 30 november 2018 Sidansvarig: Maria Öhman Statistik för sidan Diarienummer 2014-04030