Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Det strategiska innovationsprogrammet SIO grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri. Med det här erbjudandet vill vi medverka till att etablera grafen inom svensk industri. Satsningen ska också stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden.

Öppna ansökningstillfällen

4
Demonstratorprojekt för kommersiella tillämpningar med 2D-material - 2024
Stänger om 4 månader

Med den här utlysningen vill vi accelerera svensk innovation inom 2D-material genom demonstratorprojekt som utvecklar värdekedjor, stärker samverkan och stimulerar svensk tillverkning av 2D-material.

Tidigare ansökningstillfällen

Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen - höst 2023
Stängde 7 december 2023

Vi finansierar projekt som på olika TRL-nivåer kan bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

FLAG ERA III, Joint Transnational Call 2023 (grafen-området)
Stängde 1 juni 2023

Utlysningen avser internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom 2D material. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III där Vinnova har avsatt budget inom delutlysning "Graphene - Applied research and innovation"

Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen - vår 2023
Stängde 26 april 2023

Vi finansierar genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt för utveckling av kommersiella tillämpningar med grafen.

Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar - hösten 2022
Stängde 8 december 2022

I det här erbjudandet finansierar vi tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen: Genomförbarhetstudier och förberedelseprojekt
Stängde 28 april 2022

I det här erbjudandet finansieras genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen.

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar
Stängde 8 december 2021

Har ni identifierat ett industriellt behov och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen?

Förberedelseprojekt SIO Grafen - uppväxling av grafeninnovationer
Stängde 18 juni 2021

Erbjudande för er som ska söka höstens utlysning inom SIO Grafen och behöver utveckla projektförslaget och värdekedjan.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Sio Grafenss webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Sidansvarig: Rebecca Hollertz

Diarienummer 2014-04030

Statistik för sidan