Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Det strategiska innovationsprogrammet SIO grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri. Med det här erbjudandet vill vi medverka till att etablera grafen inom svensk industri. Satsningen ska också stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden.

Öppna ansökningstillfällen

9 dagar kvar
SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar
Stänger om 9 dagar

Har ni identifierat ett industriellt behov och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen?

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
SIO Grafen - Hinder och utmaningar för grafeninnovationer
Stängde 5 oktober 2021

Finansiering för projekt som bidrar med lösningar som tar bort eller sänker hinder för grafeninnovation.

Stängd
Förberedelseprojekt SIO Grafen - uppväxling av grafeninnovationer
Stängde 18 juni 2021

Erbjudande för er som ska söka höstens utlysning inom SIO Grafen och behöver utveckla projektförslaget och värdekedjan.

Stängd
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen - samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen
Stängde 29 april 2021

Finansiering av projekt som  långsiktigt utvecklar kommersiella tillämpningar med grafen eller andra 2D-material. Projektet ska vara kopplat till bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning.

Stängd
SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar
Stängde 1 december 2020

Finansierar samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Stängd
SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar
Stängde 3 mars 2020

I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Stängd
Grafen: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019
Stängde 19 mars 2019

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Stängd
SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar - hösten 2018
Stängde 5 september 2018

Finansierar industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

Stängd
SIO Grafen: Kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018
Stängde 13 mars 2018

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för grafenbaserade lösningar som förbättrar materialegenskaper och funktion.

Stängd
SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016
Stängde 23 februari 2016

Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Sio Grafenss webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 22 november 2021

Sidansvarig: Rebecca Hollertz

Diarienummer 2014-04030

Statistik för sidan