Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FLAG ERA III, Joint Transnational Call 2023 (grafen-området)

Utlysningen avser internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom 2D material. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III där Vinnova har avsatt budget inom delutlysning "Graphene - Applied research and innovation"

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsstyrda forsknings och innovationsprojekt inom 2D materialområdet i samverkan med parter från minst två andra länder, som också deltar med budget i delutlysningen

Vem kan söka?

Svenska organisationer (juridiska personer) i samverkan med internationella parter .Vinnova stödjer endast svenskt deltagande i konsortier med minst ett behovsägande företag.

Hur mycket kan ni söka?

Totalt 6 000 000 SEK finns tillgängligt för svenska parter. Växelkursen EUR-SEK på datumet när ansökan kommer in till FLAG-ERA gäller.

Viktiga datum

  • Diarienummer 2023-00371

    Statistik för sidan