Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar - hösten 2022

I det här erbjudandet finansierar vi tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsdriven samverkan i tre projektformer - genomförbarhetsstudie, innovationsprojekt eller demonstratorprojekt. Projektet ska handla om hur grafen eller andra 2D-material förbättrar materialegenskaper eller funktioner i en tänkt tillämpning.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Beroende på projektform krävs olika antal och typer av aktörer. Minst ett svenskt företag ska alltid ingå i konsortiet.

Hur mycket kan ni söka?

300 000 - 4 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget. Budget för utlysningen är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andrew Marais

  Utlysningsansvarig - Vinnova

  +46 8 473 30 90

  Elisabeth Sagström-Bäck

  SIO Grafens programchef

  +46 70 147 83 97

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Jon Wingborg

  Utlysningsstöd

  + 46704360704

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-01461

  Statistik för sidan