Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

E!115685, DECOrGO, Graphmatech AB

Diarienummer
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 3 611 250 kronor
Projektets löptid september 2021 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Graphmatech arbetar tillsammans med sina europeiska partners Abalonyx(NO) och RDC(IT) för att utveckla gummi med hög elektrisk ledningsförmåga. Det 24 månader långa projektet kommer att fokusera på att utveckla masterbatcher för olika slags gummimaterial baserat på rGO. Abalonyx har tagit fram högkvalitativ GO med hög ledningsförmåga. GMT modifierar Abalonyxs GO för att ta fram Aros Graphene® vilket är ett hybrid-grafen material som motverkar agglomereringen av rGO-flagor. RDC kommer sedan att basera gummimasterbatcherna på Aros Graphene®.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att: - Säkerställa produktion av högkvalitativt europeiskt rGO - Utveckla en kostnadseffektiv, skalbar och hållbar produktionsmetod - Modifiera rGO genom användning av patenterad Aros Graphene teknologi - Introducera högkvalitativt grafen i elastomer matricen för ökad ledningsförmåga

Planerat upplägg och genomförande

1. Specifikationen färdigställd och bekräftad av konsortiet 2. Bestämma optimal kvalitet av rGO samt metod för produktion 3. Bestämma optimal kvalitet av Aros Graphene samt metod för produktion 4. Produktion av masterbatcher med ledningsförmåga 5. Ledningstester för att konfirmera rätt komposition 6. MSDS för grafen masterbatch 7. Upskalad automatiserad rGO reaktor 8. Upskalad automatiserad process för modifiering av GO för optimal kvalitet av rGO 9. Upskalad automatiserad process för Aros Graphene masterbatch 10. Konfirmation av DECOrGO affärsplan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 september 2021

Diarienummer 2021-03299

Statistik för sidan