Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Ljuset från den gröna omställningen (LUX)

Diarienummer
Koordinator Region Norrbotten - Avdelningen för regional utveckling
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2022 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa förutsättningar för företagen, att växa inom områdena arktiska testbäddar, energiteknik, rymden, kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen (smart diversifierings områden) och att skapa hållbara och smarta samhällen. Målet är att öka länets attraktionskraft och få fler växande företag genom internationalisering. Ett sekundärt mål är att arbeta med regionala hållbara och smarta samhällen för internationell kompetensförsörjning. Ha långsiktig kompetensförsörjning mot omvärlden.

Förväntade effekter och resultat

Kortsiktigt mål Lärandet ökar kring hur man ska arbeta med företagen som vill växa genom internationalisering samt när det finns stora samhällsförändringar. Kunskap om hur vi ska arbeta med attraktivitet och kan få ett hållbart och smart samhälle. Långsiktigt mål Att målgruppen har en plan för hur de långsiktigt kan bygga attraktiva samhällen får människor att vilja bo och verka i. Att företagen att växa och börja att se internationella marknaden som en möjlighet.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter 1 Kunskapsbyggnad inom internationalisering för företag som vill växa. Ökad synlighet utanför regionen som bidrar till att positionera Norrbotten internationellt genom exempelvis strategisk internationalisering genom export från företagen. Lärande mellan Norrbotten och Västmanland Aktiviteter 2: För internationell samverkan och lärande så arrangeras studieresor för att lära hur andra arbetat med Hållbara och Smarta Samhällen exempelvis till Trondheim.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 mars 2022

Diarienummer 2021-05189

Statistik för sidan