Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FRAMTIDSGATAN

Diarienummer
Koordinator Spacescape AB
Bidrag från Vinnova 4 233 788 kronor
Projektets löptid november 2021 - september 2024
Status Pågående
Utlysning Framtidens attraktiva livsmiljöer
Ansökningsomgång Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin

Syfte och mål

Gator är en av städernas viktigaste livsmiljöer. Pandemin har synliggjort och påskyndat behovet av att snabbt kunna omvandla städernas gator. Projektet FRAMTIDSGATAN ska ta fram lösningar och processer för flexibla, kostnadseffektiva, resurssnåla klimatanpassade gatuomvandlingar, som är inkluderande och har estetiska kvaliteter. Det finns ett stort behov av enkla effektiva gatuprojekt som kan bli mer permanenta hållbara omvandlingar, som snabbt kan skalas upp för alla gator i hela staden. Projektet genomförs med enklare gatuprojekt i Stockholm, Göteborg och Umeå.

Förväntade effekter och resultat

När projektet FRAMTIDSGATAN färdigställts har flera gatuprojekt genomförts. Flera gator i Stockholm, Göteborg och Umeå har då omvandlats till grönare hälsosammare vackrare och mer inkluderande platser, bättre anpassade till framtida klimatförändringar och med mer plats för stadsliv, gående, cyklande, lek och utevistelse. Designguiden, bloggen och konferensen har spridit projektets kunskap och innovationer, vilket förhoppningsvis inspirerat fler kommuner att planera för gatuomvandlingsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet FRAMTIDSGATAN kommer att genomföras i samarbete mellan företagen Spacescape, Edge, Norconsult, Framtiden AB, IVL samt kommunerna Stockholm, Göteborg och Umeå. Svenska och internationella erfarenheter från pandemin sammanställs, smartare designprocesser undersöks, prototyper för gatuprojekt tas fram, omvandlingspotential identifieras, platsdialog och platsanalyser, design av projektgator, byggnation, och slutligen projektutvärdering genomförs. Projektet rapporteras i en designguide, en blog och på en nationell konferens.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2022

Diarienummer 2021-03758

Statistik för sidan