Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

5G Edge Innovations for Mining

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 8 785 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Avancerad och innovativ digitalisering
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering - hösten 2021

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att skapa intelligentare gruvsystem som stödjer autonomi, produktivitet och säkerhet i gruvan. Projektet syftar till att utveckla en modern edge-plattform och tillhörande portfölj av edge-medvetna applikationer för den autonoma gruvan. Pilotdemonstrationer av 5G-anslutna drönare i en gruvmiljö planeras, liksom innovativ användning av modern AI-teknik och hård- och mjukvara för edge-till-cloud-applikationer. Applikationer inkluderar videoanalys i realtid, autonom navigering och tidssynkroniserade seismiska sensorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till nästa generations digitala infrastruktur och nya applikationer utvecklade i Sverige för gruvindustrin. Deltagande små och medelstora företag kommer att få en konkurrensfördel genom att vara tidiga i utvecklingen av applikationer som utnyttjar 5G-nät med s.k. deep network edge computing, t.ex. latenskritiska applikationer. Svensk attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar förväntas stärkas och svensk industris konkurrenskraft förbättras.

Planerat upplägg och genomförande

Parterna inkluderar ett universitet, ett forskningsinstitut, innovativa start-ups, ledande industriföretag inom digital infrastruktur samt en global teknik- och innovationsledare inom gruvdrift. Partnerna kommer tillsammans att samla in krav, designa applikationer och det övergripande edge-to-cloud-systemet, implementera mjukvara och andra artefakter och demonstrera lösningarna i både en testbädd och en verklig gruvmiljö. Den befintliga testbädden 5G Innovation Hub North kommer att användas och utökas med nya funktioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2023

Diarienummer 2021-03663

Statistik för sidan