Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad och innovativ digitalisering

Avancerad och innovativ digitalisering

Tidigare ansökningstillfällen

Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - första utlysning
Stängde 14 februari 2023

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Utlysningen planeras att upprepas två gånger under 2023. Angiven preliminär budget gäller samtliga tre utlysningar totalt.

Avancerad och innovativ digitalisering
Stängde 20 oktober 2022

För projekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar avancerad och innovativ digitalisering

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen
Stängde 15 september 2022

För projekt som utvecklar funktioner så att den framtida flygplatsen kan fungera utan direkt mänskligt ingripande

Avancerad och innovativ digitalisering - hösten 2021
Stängde 14 september 2021

Finanisering för utveckling av komponenter och systemlösningar för digitala lösningar inom tillämpningsområdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri.

Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering
Stängde 1 juli 2021

Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer och andra aspekter som är viktiga för den industriella cybersäkerheten.

Avancerad och innovativ digitalisering - våren 2021
Stängde 2 juni 2021

Denna utlysning riktar sig till konsortier som kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar för nästa generations industriella digitala lösningar. 

Senast uppdaterad 10 februari 2023

Diarienummer 2021-00982

Statistik för sidan