Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker

Här samlas utlysningar inom programmet Avancerad digitalisering som tagits fram inom programrådet för möjliggörande tekniker inkl. de som startats innan 2024. För mer information om andra typer av utlysningar inom programmet, besök programmets informationssida: https://www.vinnova.se/avancerad-digitalisering

Öppna ansökningstillfällen

3
Test och demo av avancerad digitalisering i verklig miljö
Stänger om 3 månader

Att testa och demonstrera innovativa lösningar under realistiska förhållanden är ett sätt att identifiera viktiga möjligheter, utmaningar och hinder inför industriell implementering. Det kan därmed förkorta tiden för att en lösning ska kunna kommersialiseras. Den här utlysningen vänder sig till aktörer som vill testa och demonstrera avancerade digitaliseringslösningar, som är till nytta för svensk industri, i verkliga miljöer.

Planerade ansökningstillfällen

Avancerad digitalisering för digitala värdekedjor
Planerad till maj 2024

Utlysningen ska bidra till att stärka Sveriges företags förmåga att effektivt hantera data för en produkts hlivscyk

Avancerad och innovativ digitalisering 2024 - korta projekt
Planerad till juni 2024

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Projekttiden är maximalt 12 månader. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Tidigare ansökningstillfällen

Validera forskning inom avancerad digitalisering i verklig miljö
Stängde 15 maj 2024

För projekt som validerar forskning inom avancerad digitalisering i verkliga eller verklighetslika industriella miljöer

AI för avancerad digitalisering 2024
Stängde 3 maj 2024

För projekt som vill bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens

Cybersäkerhet för avancerad digitalisering 2024
Stängde 13 mars 2024

Vinnova erbjuder finansiering av projekt som ska utveckla lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar implementeras. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden. Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, policy och andra aspekter som kan bidra till ökad cybersäkerhet. Projektens löptid ska vara maximalt två år.

Avancerad och innovativ digitalisering 2024 - första utlysning
Stängde 14 februari 2024

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Cybersäkerhet för industriell avancerad digitalisering
Stängde 13 september 2023

Stöd för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar kopplat till implementation av avancerad digitalisering inom industrin

Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - andra utlysningen
Stängde 27 juni 2023

Finansiering för utvecklingen av komponenter och systemlösningar för nästa generations industriella digitala lösningar

Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - första utlysning
Stängde 14 februari 2023

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Utlysningen planeras att upprepas två gånger under 2023. Angiven preliminär budget gäller samtliga tre utlysningar totalt.

Avancerad och innovativ digitalisering
Stängde 20 oktober 2022

För projekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar avancerad och innovativ digitalisering

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen
Stängde 15 september 2022

För projekt som utvecklar funktioner så att den framtida flygplatsen kan fungera utan direkt mänskligt ingripande

Avancerad och innovativ digitalisering - hösten 2021
Stängde 14 september 2021

Finanisering för utveckling av komponenter och systemlösningar för digitala lösningar inom tillämpningsområdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri.

Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering
Stängde 1 juli 2021

Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer och andra aspekter som är viktiga för den industriella cybersäkerheten.

Avancerad och innovativ digitalisering - våren 2021
Stängde 2 juni 2021

Denna utlysning riktar sig till konsortier som kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar för nästa generations industriella digitala lösningar. 

Senast uppdaterad 16 maj 2024

Diarienummer 2021-00982

Statistik för sidan