Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

Denna utlysning riktar sig till konsortier som vill utveckla viktiga funktioner och förmågor för att den framtida flygplatsen ska kunna fungera utan direkt mänskligt ingripande. Komplexa system som ska övervakas och styras kräver avancerad digitalisering med någon typ av autonom förmåga.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utmaningsdrivna forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt eller genomförbarhetsstudier som med hjälp av avancerad digitalisering bidrar till att utveckla den framtida flygplatsen med en hög grad av autonoma funktioner.

Vem kan söka?

Konsortier med minst två organisationer där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Minst ett företag ska ingå i konsortiet.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 10 miljoner kronor per projekt, och kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 30 97

  Marcus Nyberg

  Handläggare

  + 46 8 473 32 53

  Miriam Eklöf

  Administratör

  + 46 8 473 32 73

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-01308

  Statistik för sidan