Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cybersäkerhet för avancerad digitalisering 2024

Vinnova erbjuder finansiering av projekt som ska utveckla lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar implementeras. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden. Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, policy och andra aspekter som kan bidra till ökad cybersäkerhet. Projektens löptid ska vara maximalt två år.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som utvecklar lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar implementeras i verksamheter. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov.

Vem kan söka?

Projekten ska drivas av industrin och näringslivets behov, konsortiet ska består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag i spannet mellan 2 och 10 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande projektkostnader. Preliminär budget för utlysningen är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Information om erbjudandet kommer snart

  Så snart det här erbjudandet öppnar för ansökan kommer vi att publicera fullständig information. Då beskriver vi till exempel vad ni kan söka finansiering för, hur mycket ni kan söka och vad vi bedömer er ansökan på.

  Så går det till

  För att söka finansiering från oss behöver ni fylla i en längre ansökan som vi sedan bedömer i konkurrens med andra. Om vi beslutar att finansiera ert projekt behöver ni rapportera till oss hur projektet går, så att vi kan se att ni genomför projektet som ni beskrev i ansökan. 

  Så går det till att söka och få finansiering från oss

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 4684733097

  Anton Hasselgren

  Handläggare

  + 4684733192

  Birgitta Ossman

  Administratör

  + 4684733283

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03559

  Statistik för sidan