Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering

Ansökningstillfället i september ställs in. Intresset för utlysningen har varit mycket stort och utlysningens utökade budget har uppnåtts vid de två första ansökningstillfällena i mars respektive maj. Vinnova öppnar en utlysning för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar kopplat till implementation av avancerad digitalisering inom industrin. Syftet är att förbereda industrin för de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya teknologier och arbetssätt införs i verksamheten. Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer och andra aspekter som är viktiga för den industriella cybersäkerheten.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekten ska ta fram lösningar för de nya cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när industrin implementerar avancerad digitalisering, ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och brett införande av AI-algoritmer. Kunskaper om hur dessa utmaningar kan adresseras förväntas ingå i en slutrapport som kan spridas öppet till svensk industri.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig både till enskilda aktörer och breda aktörskonstellationer. Projekten ska drivas av industrins behov och ska inkludera minst en projektpart med tydlig koppling till industrin. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut, offentlig verksamhet eller myndigheter.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens preliminära budget har ökats till 75 miljoner kronor för att möta den stora efterfrågan om finansiering. Det går att söka 1-10 miljoner kronor per projekt. Maximal stödnivå per projektpart är 50-100 % av de stödberättigande kostnaderna beroende på organisationstyp.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 30

  Maria Olsson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 18

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01020

  Statistik för sidan